Spremenljivke, izrazi in prirejanje

Vsota

Napiši program, ki deset nakjučnih števil med 0 in 100 sešteje, izpiše njihovo vsoto, največje število in potem še vsa izbrana števila (v tem vrstnem redu).

Namig