Spremenljivke, izrazi in prirejanje

Število diagonal večkotnika

Sestavi program, ki bo izračunal število diagonal večkotnika.

Namig