Spremenljivke, izrazi in prirejanje

Trgovina (1)

Trgovina se jo odločila, da bo podražila ali pocenila večje število svojih izdelkov za enak odstotek. Sestavi program, ki jim bo omogočil, da vpišejo število izdelkov, ki jih želijo podražiti (poceniti), program pa prebere odstotek podražitve oz. pocenitve in trenutne cene ter izračuna nove cene na dve decimalni mesti natančno in vrne izpis v obliki (primer za podražitev za 5%):

  • stara cena: 10 €, nova cena 10,5 €
  • stara cena: 100 €, nova cena 105 €
  • ...

Komentar:

Poskušaj program razširiti tako, da bo prebral tudi imena izdelkov in ob vsaki ceni vrnil tudi ime izdelka.

Namig