Funkcije in statične metode

Višina mostu

Planinski krožek se je odpravil na izlet v bližnje gore. Pot jih je vodila tudi čez most, pod katerim je globoko v dolini tekla reka. Učenci so spraševali učitelje, kako visok je most, pa jim ti niso znali odgovoriti. Napiši program, ki bo krožku pomagal v prihodnje določevati višino mostov.

Napiši metodo, ki bo glede na čas (v sekundah) padanja kamna z mostu izračunala višino mostu v metrih.

Komentar:

Nalogo bi lahko dopolnili še z vnosno vrstico za začetno hitrost, če bi kamen navpično navzdol tudi zalučali in ne samo spustili...

Namig