Funkcije in statične metode

Trikotnik

Napišite razred Trikotnik z metodami, ki iz velikosti stranic izračunajo zanimive podatke o trikotniku:

public static boolean jeTrikotnik(double a, double b, double c);
public static double obseg(double a, double b, double c);
public static double ploscina(double a, double b, double c);
public static boolean jePravokotni(double a, double b, double c);

Namig