Funkcije in statične metode

Vsota dveh celih števil

Sestavi metodo, s pomočjo katere boš izračunal vsoto dveh poljubnih celih števil.

Namig