Spremenljivke, izrazi in prirejanje

Trak

Stara mama rada šiva. Pri tem uporablja blago v traku in ker ga pogosto razreže, je želela, da bi ji napisal program, ki bi ji povedal, koliko metrov blaga ji še ostane, potem ko odreže njegov del. Želi vnesti dolžino celotnega traku in dolžino, ki jo bo odrezala. Seveda bi to lahko storila na pamet, vendar je že stara in težko računa z decimalnimi števili. Želi, da ji program izpiše dolžino celotnega traku, dolžino odrezanega dela in dolžino ostanka.

Namig