Funkcije in statične metode

Širjenje novic

V mesto se je vrnil kmet in prinesel šokantno novico. V približno četrt ure jo je povedal trem ljudem. Vsak od teh treh meščanov jo je hitel povedat trem drugim ljudem. To je trajalo naslednje četrt ure. Vsak od teh devetih, ki so se na novo seznanili z novico, jo je v naslednje četrt ure zaupal drugim trem meščanom. Vprašanje: Koliko časa je trajalo, da so za novico zvedeli vsi? Predpostavimo, da jo je vsak slišal le enkrat.

Program naj vpraša po številu prebivalcev ter po tem, kolikim ljudem je vsak novico prenesel naprej (v našem konkretnem primeru je to 3).

Razmisli, kakšno metodo bi sestavil in jo pri izvedbi naloge uporabil. Končni rezultat programa je izpis časa, ki je potreben za razširitev novice po celem mestu.

Namig