Funkcije in statične metode

Črka L

Sestavi funkcijo crkaL, ki sprejme naravno število $n$ in na zaslon izpiše črko L višine (in širine) $n$, sestavljeno iz znakov #. Primer: crkaL(4);

		#
		#
		#
		#
		####
		

Komentar:

Lahko se poigramo še tako, da metoda nariše več črk L (metoda vecL(a,b)), kjer celo število $a$ pove osnovno velikost, število $b$ pa kolikokrat naj narišemo to črko. Seveda lahko napišemo metodo za katerokoli črko.

Namig