Funkcije in statične metode

Prostornina kvadra

Sestavi metodo, s pomočjo katere boš izračunal prostornino kvadra. Metoda naj sprejme dimenzije kvadra in vrne njegovo prostornino.

Namig