Funkcije in statične metode

Prostornina kocke ali kvadra

Napišite program, ki nam nudi možnost računanja prostornine kocke ali kvadra. Če se uporabnik odloči za računanje prostornine kocke, naj program kliče metodo kocka, če se odloči za računanje prostornine kvadra, naj program kliče metodo kvader. Obe metodi naj bosta sestavni del programa. Program naj uporabniku nudi možnost vnosa dolžine robov.

Prostornino kocke izračunamo: $V = a^{3}$

Prostornino kvadra izračunamo: $V = a b c$

Komentar:

Program lahko dopolnimo z metodami za kroglo, valj,...

Namig