Funkcije in statične metode

Seštevanje ulomkov

Napiši metodo, ki sprejme štiri pozitivna cela števila $x1$, $y1$, $x2$, $y2$ , ki tvorijo ulomka: $\frac{x1}{y1}$ in $\frac{x2}{y2}$. Metoda naj kot rezultat vrne niz, v katerem sta zapisani števili $a$ in $b$ ločeni z znakom "/", kjer je $\frac{a}{b} = \frac{x1}{y1} + \frac{x2}{y2}$ v okrajšani obliki.

Komentar:

V primeru, da je ulomek večji od 1 (števec > imenovalec), bi lahko ulomek še spremenili v celi del in ulomek s števcem manjšim od imenovalca.

Namig