Funkcije in statične metode

Produkt sodih števil

Sestavi metodo, s pomočjo katere boš izračunal produkt vseh sodih števil med dvema danima pozitivnima celima številoma.

Komentar:

Poskusi napisati metodo tako, da bo sama preverila, katero od vnesenih števil je večje oziroma manjše.

Namig