Funkcije in statične metode

Produkt dveh števil

Sestavi metodo, s pomočjo katere boš izračunal produkt dveh celih števil.

Namig