Funkcije in statične metode

Pravokotnik - obseg in ploščina

Učenci nižjega razreda so pri matematiki predelali snov liki, kjer so spoznavali elemente (stranice) in računali obseg in ploščino. Za ponavljanje doma so dobili precej nalog za računanje obsega in ploščine pravokotnika. Vse naloge so rešili, starši enega učenca pa žal niso imeli dovolj časa, da bi preverili rešitve. Prosili so te, če jim pomagaš sestaviti program, ki bi jim olajšal delo. Sestavi program, ki bo s pomočjo dveh metod (ena za obseg - obseg, druga za ploščino pravokotnika - ploscina) izračunal ploščino in obseg pravokotnika z danimi stranicami.

Namig