Zanke

Prikrita zvezda

Lojz je komunist. Če ima možnost, pošilja zvezdo po elektronski pošti. Ker se je naveličal risanja zvezd ročno (pa tudi zmotil se je), se je odločil, da bo namesto njega zvezdo risal računalnik. Vendar Lojz noče, da bi ga drugi videli kot zagrizenega komunista. Zato si je izmislil prav posebno 4-krako zvezdo.

Pomagaj Lojzu napisati program, ki nariše zvezdo. Velikost zvezde je odvisna od spremenljivke $n$, ki jo računalnik prebere od uporabnika. Za $n=2$ je zvezda oblike

 *
 **
 *****
*****
 **
  *

za $n=4$ pa take oblike:

  *
  **
  ***
  ****
  *********
 *********
 *********
*********
  ****
   ***
   **
    *

Komentar:

Zanimiva bi bila možnost, da si sam določiš znak, s katerim narišeš zvezdo. Potem morebiti pride bolj do izraza oblika in pravilo, po katerem je zvezda narisana.

Namig