Zanke

ProduktNenicelnihStevk

Sestavi program, ki bo prebral naravno število in izračunal produkt njegovih neničelnih števk. Primer: za število 2304701 program vrne 168.

Namig