Zanke

Poštevanka

Napiši program, ki bo prebral neko naravno število $n$ in potem zapisal poštevanko tega števila do 10*$n$.

Namig