Tabele

Povprečna temperatura

Napiši program, ki bo na podlagi naključnih števil med -15 in 35 (temperature) izračunal povprečno število (oz. temperaturo) zadnjih nekaj let. Generiraj vsaj 365 števil ali njegov večkratnik.

Namig