Tabele

Pravilni stavek

Sestavi program, ki od uporabnika prebere stavek. Zahteva pa naj, da mora biti stavek dolg vsaj 6 znakov in da mora biti vsaj eden izmed znakov številka. Ko uporabnik vnese niz, ki ustreza pogojem, naj ga izpiše, sicer pa naj uporabnika toliko časa sprašuje, dokler ne vnese pravilnega niza.

Namig