Tabele

Povprecje

Sestavi metodo, ki izračuna povprečno vrednost realnih števil v dani tabeli.

Rešitev (C#)