Nizi

Podnizi

Napiši metodo stetje, ki prešteje, kolikokrat se v nizu pojavi določen niz in rezultat vrne. Loči naj velike in male znake. Sestavi tudi program, ki od uporabnika prebere oba niza, pokliče metodo in izpiše njen rezultat. Primer: Primer: v nizu aaaaabaa se niz aa pojavi 5-krat.

Namig