Nizi

Pravilen izpis imena

Sestavi program, ki bo prebrani niz izpisal kot ime. Ime se začne z veliko začetnico, vse ostale črke pa morajo biti male. Vnos je lahko karkoli. Primer: za vnos jANez bo izpisal Janez.

Komentar:

Namen naloge je sestaviti postopek pretvorbe črk v velike črke oz. v male črke. Program kot tak bi lahko bil sestavni del nekega drugega programa, ki bi se ukvarjal z vnosi podatkov.

Namig