Nizi

Pametni palindromi

Napišite program, ki ugotovi, ali je podani niz palindrom, pri čemer naj ignorira vse znake, ki niso črke. Prav tako naj velike in male črke smatra za enake. Program naj torej od uporabnika prebere besedo, nato pa naj izpiše, ali je niz palindrom, ali ne. Primeri palindromov, ki jih mora program odkriti:

"mam a ma m", "Perica rezE rAci reP", "gujsa galujsa 2 debela pujsa ASjuPa, lebedasjulagasjug".

Namig