Funkcije in statične metode

Ploščina kvadrata

Sestavi metodo, s pomočjo katere boš izračunal ploščino kvadrata.

Namig