Funkcije in statične metode

Obrestno obrestni račun

Saj veste, navada je železna srajca. Tako dandanes še veliko ljudi hrani svoje prihranke v "štunfu", kot se radi izrazimo. Ker pa je za našega mladega bankirja to smrni greh, se je odločil, da obišče čim več ljudi in jim poskuša pokazati, koliko bolje bi bilo za njih, če denar položijo na banko. Tam bodo namreč letno zaslužili toliko in toliko denarja s pripisom obresti.

Pomagajmo našemu bankirju. Napiši metodo donos, ki ima tri parametre: čas, znesek in obresti. Čas: koliko let se denar obrestuje. Znesek: koliko denarja položimo na bančni račun. Obresti: koliko obresti (v %) se pripiše glavnici vsako leto. Metoda naj rezulat zaokroži na dve decimalki natančno. Uporabi obrestno obrestni račun in metodo preizkusi.

Namig