Funkcije in statične metode

Ploščina poljubnega trikotnika

Sestavi metodo, ki bo izračunala ploščino poljubnega trikotnika.

Metoda naj ploščino ($S$) trikotnika s stranicami $a$, $b$ in $c$ izračuna po Heronovem obrazcu: $$ s=\frac{a+b+c}{2}, S = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)s}. $$

Namig