Tabele

Place

Napišite program, ki bo za redne prihodke (12 plač, božičnico, regres) seštel in izračunal povprečni mesečni prihodek ter vse prihodke v letu.

Rešitev (Java)