Tabele

Pesmice

Ko študent na rajžo gre, … …si prepeva pesmice. Naš študent zna zapeti kar nekaj pesmic, ne more pa se odločiti, v kakšnem vrstnem redu naj jih zapoje. Pomagaj mu in v javi napiši program, ki bo od študenta prebiral naslove posameznih pesmi, vse dokler se bo študentu dalo vnašati naslove ali dokler ne bo vpisal 200 naslovov, nato pa bo program izpisal sicer isto število pesmi kot jih je bilo vnesenih, bo pa pri izpisu slučajno izbiral naslove pesmi in se bo tako posamezna pesem lahko večkrat ponovila, določena pa sploh ne pojavila. Predpostavljamo, da študent v nobenem primeru ne bo znal zapeti več kot 200 pesmi.

Namig