Tabele

Podzaporedje

Napiši program, ki iz zaporedja dvajsetih naključno izbranih pozitivnih celih števil manjših od 30 izpiše dolžino najdaljšega naraščajočega podzaporedja.

Namig