Rekurzija

Pascalov trikotnik

Napiši program s pomočjo katerega dobimo koeficiente členov pri razvoju n-te potence dvočlenika.

Namig