Rekurzija

ObratnaVsota

Sestavite metodo public static double ObratnaVsota (int n), ki bo izračunala vsoto recipročnih vrednosti naravnih števil od $1$ do $n$ (torej 1/1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n). Izračunano vsoto naj vrne kot rezultat metode.

Rešitev (C#)