Nizi

Obračanje

Napiši program, ki bo izpisal črke vpisane besede v obratnem vrstnem redu.

Namig