Funkcije in statične metode

Pozdrav uporabniku

Napiši metodo, ki prebere naše ime in nas pozdravi (npr. za ime "Janez" izpiše Pozdravljen Janez).

Namig