Funkcije in statične metode

Krog - obseg in ploščina

Učiteljica matematike je začela s predavanjem teme "krog", kjer poleg vsega drugega prikaže tudi računanje obsega in ploščine kroga. Ker kalkulatorja nimaš vedno pri sebi, si napiši metodi, ki bosta izračunali obseg in ploščino kroga, dobljeni rezultat pa zaokrožili na dve decimalni mesti. Iz razreda Math ob tem uporabi metodo Math.round(x), ki zaokroži število na celi del, ter konstanto Math.PI, ki predstavlja število $\pi$.

Namig