Funkcije in statične metode

Kotne funkcije

V razredu Math imaš metodi sin in cos, s katerima lahko računaš vrednosti kotnih funkcij. Veš tudi to, da ti metodi kot argument uporabljata velikost kota v radianih, vendar ne poznaš metode, ki spremeni stopinje v radiane. Napiši samostojne metode sin, cos, tg in ctg, ki za argument uporabijo kot v stopinjah.Npr. $\sin(30) = 0.5$, $\tan(45) = 1$. Metode tudi preizkusi.

Namig