Funkcije in statične metode

Maksimum

Sestavi metodo max, ki kot argumenta sprejme dve celi števili in vrne večje izmed teh dveh števil.

Namig