Funkcije in statične metode

Največji, najmanjši in povprečje

Sestavi metodo, ki sprejme tabelo števil in vrne:

največje število

public static double vrniMax(double[] tabela)

najmanjše število

public static double vrniMin(double[] tabela)

povprečje števil v tabeli

public static double vrniPovprecje(double[] tabela)

Metode preizkusi tako, da izpišeš povprečje, največji ter najmanši element tabele 20 generiranih števil z intervala $[-50,50]$ - seveda tako, da kličeš tvoje metode.

Namig