Funkcije in statične metode

Najmanjši skupni večkratnik

Sestavi programček, ki sprejme dve celi števili in vrne njun najmanjši skupni večkratnik. Problem reši z uporabo metod.

Namig