Funkcije in statične metode

Najdaljši niz

Sestavi metodo

public static void najdaljsiNiz(String[] nizi)

ki poišče najdaljši niz v dani tabeli nizov, in ga izpiše na zaslon. Če je tabela prazna (dolga 0 vnosov), ne naredi ničesar. Sestavi tudi testni program, ki metodo preveri.

Primer:

String[] tab = {"Pablo Picasso","Leonardo da Vinci","Van Gogh Gallery",};
String niz = NajdaljsiNiz(tab);

Izpiše se Leonardo da Vinci.


Namig