Tabele

Masa

Napiši program, ki bo v tabelo shranil podatke o masah učencev. Mase bo potem izpisal številčno in grafično, vsakega v svojo vrsto (npr. 1 kilogramu ustreza 1 znak in/ali 52 kg ustreza 52 znakov). Program naj tudi izračuna in grafično prikaže povprečno maso vseh vnešenih učencev.

Namig