Tabele

Maraton

Na testiranju v maratonu so čas atletov spremljali z ročno štoparico, ki beleži čas v urah, minutah in sekundah. Tako so ga tudi izpisali. Ker je to za analizo podatkov nepraktično, se je pojavila želja po pretvorbi rezultatov v sekunde. Program, ki bi ga radi imeli, bi prebral število merjencev, ime vsakega merjenca posebej in njegov rezultat v urah, minutah in sekundah. Izpisati bi moral ime vsakega vnešenega merjenca in njegov čas v sekundah.

Primer izpisa:

		Marko: 2345 sek
		Lojze: 4567 sek
		Franci: 2 sek 
		

Komentar: Lahko bi naredili izpis rezultatov v več skupinah, moški, ženske, starostne kategorije ...

Namig