Tabele

MaturantskiPles

Dijaki zbirajo sredstva za maturantski ples. Rabili bi program, ki bi prebral in shranil podatke o tem, koliko donatorjev je prispevalo sredstva ter znesek posameznega donatorja. Program naj tudi izpiše zneske vseh donatorjev, koliko enot znaša povprečni prispevek ter koliko donatorjev je prispevalo več in koliko donatorjev manj kot je povprečni prispevek.

Rešitev (Java)