Tabele

Maksimalno število

Sestavite metodo public static double vrniMaksimum(double[] tabela), ki v tabeli tabela poišče maksimalni element in ga vrne. Če je slučajno tabela enaka null, naj vrne 0.

Rešitev (Java)