Funkcije in statične metode

Kopije nizov

Sestavi metodo

public static String kopije(String s, int k)

ki sprejme niz $s$ in pozitivno celo število $k$ ter vrne niz, ki je sestavljen iz $k$ kopij niza $s$.

Primer:

String a = kopije("bla",4);

Vrednost spremenljivke a je blablablabla.

Namig