Funkcije in statične metode

Izriši pravokotnik

Sestavi metodo pravokotnik, ki sprejme naravni števili $n$ in $m$, ter na zaslon izpiše pravokotnik iz znakov "+" višine $n$ in dolžine $m$. Primer:

		pravokotnik(3,5);
		
		+++++
		+++++
		+++++
		
		

Komentar:

Metodo lahko spremenimo tako, da nam nariše samo okvir pravokotnika.

Metodi lahko dodamo kot parameter tudi znak, s katerim hočemo izrisati okvir pravokotnika.

Namig