Nizi

Klicanje imena

Napiši program, ki bo poljubno ime napisal tako, da bo vsak samoglasnik izpisan 5-krat. Primer: za vpisano ime Janez se izpiše Jaaaaaneeeeez.

Namig