Nizi

Inicialki

Napiši program z metodo inicialke, ki izpiše inicialki imena in priimka. Inicialki sta izpisani tako, kot sta pisana ime in priimek (z veliko ali malo začetnico). Ime in priimek sta vhodna podatka, ki ju vpiše uporabnik.

Primer: Če vpišemo ime Janez in priimek novak, bo izpis inicialk naslednji:

J.n.

Namig