Nizi

Kodiranje sporočila

Napišite program, ki bo s skrivno šifro zakodiral vnešeno besedilo, ki naj vsebuje le črke od A do E. Navodilo za kodiranje naj bo naslednje: $A \to E$, $B \to C$, $C\to B$, $D\to A$, $E\to D$. Naprimer: beseda $DABCA$ naj se zakodira v besedo $AECBE$.

Namig