Nizi

Igra besed

Dijaki so se začeli dolgočasiti pri urah računalništva in so si za popestritev ur napisali igro z imenom Igra besed. Sestavljena je iz dveh stopenj.

Na prvi stopnji nam program izbere poljubno črko. V vnosno polje moramo vnesti besedo (dolgo vsaj tri črke), ki se začne na izbrano črko. Imamo šest poskusov. Po končani prvi stopnji nam program izpiše rezultat (kolikokrat smo res napisali besedo s pravo začetno črko).

Pri drugi stopnji računalnik izbere poljubni prvi dve črki, naša naloga je, da v vnosno polje vpišemo besedo, ki se začne z izbranima črkama (črki ne smeta biti enaki, vrstnega reda črk ne smemo zamenjati). Ostalo je enako kot pri prvi stopnji.

Napiši programsko kodo za zgoraj opisano igrico še ti.

Komentar:

Nalogi lahko dodamo višje nivoje (npr.: vpiši besedo, katere tretja črka je izbrana črka, vpiši besedo, ki vsebuje izbrane tri črke,...). Žal program ne zna preveriti, če je beseda smiselna. Slabost druge stopnje je tudi, da včasih (pravzaprav večkrat) dobimo nemogočo kombinacijo začetnih črk. Igra temelji na predpostavki poštenosti igralca. Prednost je univerzalnost izbire jezika (igramo lahko v kateremkoli jeziku).

Namig